(1)
Åhman, G.; Åhman, B.; Rydberg, A. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige. Ran 1988, 8, 7-19.