(1)
Rydberg, A. Effekten Av Tillskottsutfodring PÄ Renens cesiuminnehÄll. Ran 1988, 8, 25-27.