(1)
Rydberg, A. Cesiumhalten I Olika Styckninsdelar från Ren. Ran 1988, 8, 28-31.