(1)
Tyler, N.; Skogland, F. innlegg v/ T. Fruktbarhet Hos Simler: Effekter Av ernæring Og Vekst. Ran 1988, 8, 57-63.