(1)
Bye, K. Forskningsrapporter Og Planer - Norge. Ran 1988, 8, 83-84.