(1)
Eriksson, O.; Raunistola, T. Markbearbetning Och Renbete. Information Om pågående undersökning. Ran 1990, 10, 36.