(1)
Eriksson, O.; Raunistola, T. Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning. Ran 1990, 10, 36.