Rehbinder, C., & Danell, Öje. (1993). Sven Skjenneberg Doctor Honoris Causa. Rangifer, 13(4), 229–232. https://doi.org/10.7557/2.13.4.1125