Rehbinder, C., Bær, L. A., Westerling, B., & Skjenneberg, S. (1997). Magnus Nordkvist - Sweden’s first reindeer veterinary surgeon. Rangifer, 17(3), 103–104. https://doi.org/10.7557/2.17.3.1360