SaraO. K. (1999). Utviklingstrekk - samarbeide over landegrensene. Rangifer, 19(4), 13-22. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1588