Pedersen, R. (1999). Reindriftsforvaltningen i Norge. Rangifer, 19(4), 77–80. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1600