OskalA. I. (1999). Tradisjonelle vurderinger av livdyr. Rangifer, 19(4), 121-124. https://doi.org/10.7557/2.19.4.1605