Authors, A. (1999). Delegates’ presentations. Rangifer, 19(5), 31–102. https://doi.org/10.7557/2.19.5.1611