Haugerud (ed.), R. E. (2005). NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005. Rangifer, 25(3), 105–106. https://doi.org/10.7557/2.25.3.1744