Haugerud, R. E., Danell, Öje, Danielsen, I., & Nieminen, M. (2009). Sven Skjenneberg. Rangifer, 29(1), iii. https://doi.org/10.7557/2.29.1.207