Skjenneberg (ed.)S. (1981). Rangifer 1981 Vol. 1 (1): 1-56. Rangifer, 1(1), 1-56. https://doi.org/10.7557/2.1.1.389