Editor, E. (1981). Reisestipendier. Rangifer, 1(1), 53. https://doi.org/10.7557/2.1.1.392