Editor, E. (1982). Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark. Rangifer, 2(2), 47. https://doi.org/10.7557/2.2.2.415