Skjenneberg, S. (1982). Report: Villrein i Norge. Rangifer, 2(1), 50. https://doi.org/10.7557/2.2.1.426