SkjennebergS. (1982). Report: Vegetasjonskart. Rangifer, 2(1), 51. https://doi.org/10.7557/2.2.1.429