Nordkvist, M. (1982). Renforskning i Norden. Rangifer, 2(1), 53–54. https://doi.org/10.7557/2.2.1.432