Skjenneberg, S. (1982). Reisestipend. Rangifer, 2(1), 55. https://doi.org/10.7557/2.2.1.434