KosmoA. (2013). Oversikt over tapene i Norge. Rangifer, 2(1-App), 5-16. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.438