RognmoA., MarkussenK. A., JacobsenE., & BlixA. S. (2013). Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse. Rangifer, 2(1-App), 102-106. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447