Rognmo, A., Markussen, K. A., Jacobsen, E., & Blix, A. S. (2013). Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse. Rangifer, 2(1-App), 102–106. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447