Sara, O. K. (2013). Program og åpning av konferansen. Rangifer, 2(1-App), 1–3. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.449