Skjenneberg (ed.)S. (2013). Deltakerliste - List of participants. Rangifer, 2(1-App), 125-127. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.459