Wiklund, E. (2018). Eigil Reimers; Våre Hjortedyr – en bok til undring, glede og kunnskap. Rangifer, 38(1), I. https://doi.org/10.7557/2.38.1.4618