Skjenneberg, S. (1983). Jack R. Luick. Rangifer, 3(2), 53–54. https://doi.org/10.7557/2.3.2.474