Skjenneberg (ed.)S. (1984). Trykkfeil - Erratum in Rangifer 1983, 3 (2): 19-28. Rangifer, 4(1), 56. https://doi.org/10.7557/2.4.1.492