SparrevikE. (1984). Kvantitativa undersökningar av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria och Bryoria. Rangifer, 4(2-App), 42-43. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.513