RydbergA. (1984). Rapport från resultat av preliminära sammanställningar av pH-mätning och smakbedömning av renkött under slaktsäsongen 1983-84. Rangifer, 4(2-App), 74-87 . https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.518