Nieminen, M., & Pokka, A. (1984). Försök till utfodring av renar under vinter 1981 och 1982. Rangifer, 4(2-App), 98. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.522