Nieminen, M. (1984). Utveckling och prövning av nödutfodring av renar under vintern 1984. Rangifer, 4(2-App), 99. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.523