Lenvik, D. (1984). Vinterbeiteekvivalent - et uttrykk for det forholdsmessige næringsbehov hos rein gjennom vinteren. Rangifer, 4(2-App), 100–106. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.524