Skjenneberg (ed.), S. (1985). 1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning. Rangifer, 5(1), 35–37. https://doi.org/10.7557/2.5.1.534