Nieminen, M. (1985). Reinens gevir - vekst og betydning. En oversikt. Rangifer, 5(1), 26–32. https://doi.org/10.7557/2.5.1.538