Reimers, E., Hjeljord, O., White, R., & Langvatn, R. (2020). David R. Klein. Rangifer, 40(1), I-II. https://doi.org/10.7557/2.40.1.5722