Skjenneberg (ed.), S. (1986). Innhold-Program 15. - 17. oktober. Rangifer, 6(1-App), 5-7. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.576