RaholaT., & RissanenK. (2010). Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland. Rangifer, 6(1-App), 34. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.596