HoveK. (1986). Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein. Rangifer, 6(1-App), 48-50. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.601