Bye, K. (1986). Situasjonen i Norge etter Tsjernobyl og tiltak som iverksettes. Rangifer, 6(1-App), 65–69. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.604