Nilssen, A. C., & Anderson, J. R. (1986). Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd. Rangifer, 6(1-App), 74–75. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.608