Heggstad, E., Bø, E., & Lenvik, D. (1986). Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst. Rangifer, 6(1-App), 77–79. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.610