Tømmervik, H., & Lauknes, I. (2010). Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik. Rangifer, 6(1-App), 93. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.614