Skjenneberg (ed.), S. (1988). 4th Nordic Workshop on Reindeer Research, 28-30 September 1987, Kongsvold, Norway 4. Nordiske Reinforskermøte 28-30 september 1987, Kongsvold, Norge. Rangifer, 8(2), 1–88. https://doi.org/10.7557/2.8.2.737