Bye, K. (1988). Radioaktivitet i tamrein og på beite i Norge. Statusrapport. Rangifer, 8(2), 5. https://doi.org/10.7557/2.8.2.740