Skogland, T. (1988). Radiocesium-konsentrasjonen i villrein på Dovrefjell, Norge. Rangifer, 8(2), 6. https://doi.org/10.7557/2.8.2.741