Åhman, G., Åhman, B., & Rydberg, A. (1988). Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige. Rangifer, 8(2), 7–19. https://doi.org/10.7557/2.8.2.742