Blix, A. S. (1988). Forsøk på begrensninger av skadevirkninger på rein forårsaket av radioaktivt nedfall. Rangifer, 8(2), 24. https://doi.org/10.7557/2.8.2.744