Rydberg, A. (1988). Cesiumhalten i olika styckninsdelar från ren. Rangifer, 8(2), 28–31. https://doi.org/10.7557/2.8.2.746